ข้อมูลที่พัก
ภาพกิจกรรมภายในงาน >>
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ที่อยู่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
อัตราห้องพัก ค่าห้องระดับพักซูพีเรีย (เดี่ยว) ราคาห้องละ 1,400 บาท
ค่าห้องระดับพักซูพีเรีย (คู่) ราคาห้องละ 1,600 บาท
เตียงเสริม ราคาเตียงละ 800 บาท
โทรศัพท์ 053-253199  
>>โหลดแบบฟอร์มการจองห้องพักโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่<<

** สำหรับผู้เข้าพักที่โรงแรมดิเอ็มเพรส กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้นเพื่อได้ห้องพักราคาพิเศษ **


  
โรงแรมลานนาพาเลช เชียงใหม่ 
ที่อยู่ 184 ถนน ช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
อัตราค่าห้องพักโรงแรมลานนาพาเลช ค่าห้องระดับพักซูพีเรีย (เดี่ยว) ราคาห้องละ 1,200 บาท
ค่าห้องระดับพักซูพีเรีย (คู่) ราคาห้องละ 1,200 บาท
Single deluxe room ราคาห้องละ 1,500 บาท
Twin deluxe room ราคาห้องละ 1,500 บาท
เตียงเสริม ราคาเตียงละ 700 บาท
โทรศัพท์ 053-819277-8
THAI THAI HOSTEL (ไทยไทย โฮสเทล)
ที่อยู่ 109/8 ถนน ระแกง ตำบล ช้างคลาน, ช้างคลาน, เชียงใหม่ 50100
อัตราห้องพัก : 750 บ. (รวมอาหารเช้า) โทรศัพท์ : 052-017856  
THE PAWIN HOTEL&BREAKFAST (เดอะพาวินเชียงใหม่)
ที่อยู่ 2 ซอยประชาสัมพันธ์ 2 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
อัตราห้องพัก : 750 บ. (รวมอาหารเช้า) โทรศัพท์ : 053-281074  
โรงแรมบัวระวง เชียงใหม่
ที่อยู่ 129/9 ถ.ระแกง ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
อัตราห้องพัก : 520 บ. (ไม่รวมอาหารเช้า)