การชำระค่าลงทะเบียนร่วมงาน
ภาพกิจกรรมภายในงาน >>
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
ค่าลงทะเบียน (พร้อมการศึกษาดูงาน)
              • สำหรับนักศึกษา 2,000 บาท/บทความ
              • อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/บทความ
 
การโอนเงินค่าลงทะเบียน
              • ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 375-0-87260-0 ชื่อบัญชี NASCoT 2018  
 
ท่านสามารถแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ทาง Link หรือ QR code ด้านล่าง 
QR1  
Link: ชำระค่าลงทะเบียนร่วมงาน