การลงทะเบียนร่วมงาน
กิจกรรมภายในงาน/กำหนดการ >>
รางวัลนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ >>
กิจกรรมศึกษาดูงาน >>
ข้อมูลที่พัก >>
ผู้สนับสนุน >>
ค่าลงทะเบียน (พร้อมการศึกษาดูงาน)
              • สำหรับนักศึกษา 2,000 บาท/บทความ
              • อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/บทความ
 
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ทาง Link หรือ QR code ด้านล่าง 
 
Link:  ลงทะเบียนร่วมงาน