Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
<May 2018>
SuMoTuWeThFrSa
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
เวลา::: 13.00-16.00
กิจกรรม: ประชุมภูฎาน
สถานที่:: 1203

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
>> ประกาศกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินสายวิชาการปี 61
>> ประกาศกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินสายสนับสนุนปี 61
>> ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ใหม่
โหลดเอกสาร Green Office
>> คู่มือมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
>> ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
>> เกณฑ์การให้คะแนนสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2560
 
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! ขอความร่วมมืองดขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่องทางจักรยาน และงดจอดยานพาหนะทุกชนิดในช่องทางจักรยาน [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]  
ประกาศ !! อัตราค่าทดสอบ TOEIC และ TOEFL ITP ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]  
ประกาศ !! ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]  
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
ประจำปี 2018 [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น [ประกาศ 31 มกราคม 2561]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน [ประกาศ 31 มกราคม 2561]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ !! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 891 สังกัดคณะสัตวศาสตร์ฯ(ครั้งที่ 3)..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์การประชุม AAACU 22nd Biennial Conference..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The2nd International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกด้านการเกษตร..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562..>>[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH)..>> [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 ..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สาระคาม” ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม..>> [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! การประชุมทางวิชาการนานาชาติ The2nd UCUC..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) ..>> [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์ Japan Job Fair 2018..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา..>> [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 (JPO/IPR 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น..>> 
[ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561..>> [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The9th TCU International e-learning Conference 2018 "MOOCs and Beyond"..>> [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์โครงการ 2018 NCKU..>> [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
ประกาศ !! รับสมัครนักศึกษาของ National Chin-Yi University of Technology ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)..>> [ประกาศ 23 พฤษภาคม 2561]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษากลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรม Journal club
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
รับมอบเครื่องผสมอาหาร FiMAKS
    More >>
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
 
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 4คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 125
เริ่มใช้งานเวลา : 5/28/2018 9:52:46 AM