Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
<April 2019>
SuMoTuWeThFrSa
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
>> ประกาศกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินสายวิชาการปี 61
>> ประกาศกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินสายสนับสนุนปี 61
>> ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ใหม่
โหลดเอกสาร Green Office
>> คู่มือมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
>> ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
>> แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2562
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> ตัวชี้วัดและ เกณฑ์การให้คะแนน 2562
>> แบบประเมินเบื้องต้นสำนังงานสีเขียว 2562
>> นำเสนอสำนักงานสีเขียว Green Office 2017
>> ไฟล์เสียง บรรยาย Green Office ปี 2561
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Summer Course Program "Integrated Food Security in ASEAN" ณ มหาวิทยาลัย GADJAH MADA ประเทศอินโดนิเซีย
 [ประกาศ 9 เมษายน 2562]  
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 Science Exploration Camp Program ณ National Pingtung University ไต้หวัน [ประกาศ 2 เมษายน 2562]  
ประกาศ !! กำหนดการจัดสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT ภาคการศึกษาที่ 2/2561 [ประกาศ 21 มกราคม 2562]  
ประกาศ !! หลักเกณฑ์การใช้เงินบำรุงพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 2 มกราคม 2562]  
ประกาศ !! คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 [ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2561]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ !! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ 255 คณะสัตวศาสตร์ ..>> [ประกาศ 19 เมษายน 2562]
ประกาศ !! สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ..>>
 [ประกาศ 4 มีนาคม 2562]
ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลจช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 256 สังกัดคณะสัตวศาสตร์ ..>> [ประกาศ 1 มีนาคม 2562]
ประกาศ !! สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ..>> [ประกาศ 1 มีนาคม 2562]
ประกาศ !! รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ..>> [ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2562
โครงการยกระดับผลผลิตภาคการเกษตร ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
รับมอบใบประกาศนียบัตร
อบรมให้ความรู้กับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานภายนอก
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
 
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 3คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 13
เริ่มใช้งานเวลา : 4/25/2019 4:46:11 PM