Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
<January 2019>
SuMoTuWeThFrSa
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
เวลา::: 13.30 - 16.30 น.
กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
สถานที่:: 2209

เวลา::: 10.00 น. - 12.00 น.
กิจกรรม: ประชุมหารือแก้ไขปัญหางานคลังและพัสดุ
สถานที่:: 1213

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
>> ประกาศกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินสายวิชาการปี 61
>> ประกาศกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินสายสนับสนุนปี 61
>> ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ใหม่
โหลดเอกสาร Green Office
>> คู่มือมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
>> ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
>> เกณฑ์การให้คะแนนสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2560
>> นำเสนอสำนักงานสีเขียว Green Office 2017
>> ไฟล์เสียง บรรยาย Green Office ปี 2561
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! หลักเกณฑ์การใช้เงินบำรุงพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 2 มกราคม 2562]  
ประกาศ !! คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 [ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2561]  
ประกาศ !! มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไป (General Proficiency) ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ประกาศ 25 ตุลาคม 2561]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ !! มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ..>> [ประกาศ 17 มกราคม 2562]
ประกาศ !! สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ประจำปี 2561 ..>>
 [ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2561]
ประกาศ !! รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2561 ..>>
 [ประกาศ 25 ตุลาคม 2561]
ประกาศ !! รับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ประจำปีการศึกษา 2561 ..>> [ประกาศ 25 ตุลาคม 2561]
ประกาศ !! ขนส่งเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถ ทุกครึ่งวันเสาร์แรก
ของเดือน ..>> [ประกาศ 25 ตุลาคม 2561]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
ตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เข้าอวยพรปีใหม่ 2562
ตัวแทนบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2562
รับมอบห้องเย็นโมบายให้กับคณะสัตวศาสตร์ฯ
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่อธิการบดี
    More >>
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
 
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 6คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 130
เริ่มใช้งานเวลา : 1/21/2019 2:07:50 PM