Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
<February 2019>
SuMoTuWeThFrSa
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
>> ประกาศกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินสายวิชาการปี 61
>> ประกาศกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินสายสนับสนุนปี 61
>> ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ใหม่
โหลดเอกสาร Green Office
>> คู่มือมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
>> ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
>> แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2562
>> เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 2019 (รศ.ดร.สยาม)
>> เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 2019
>> แบบประเมินเบื้องต้นสำนังงานสีเขียว 2562
>> นำเสนอสำนักงานสีเขียว Green Office 2017
>> ไฟล์เสียง บรรยาย Green Office ปี 2561
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! กำหนดการจัดสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT ภาคการศึกษาที่ 2/2561 [ประกาศ 21 มกราคม 2562]  
ประกาศ !! หลักเกณฑ์การใช้เงินบำรุงพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี [ประกาศ 2 มกราคม 2562]  
ประกาศ !! คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 [ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2561]  
ประกาศ !! มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไป (General Proficiency) ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ประกาศ 25 ตุลาคม 2561]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ !! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น ลจช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 256 สังกัดคณะสัตวศาสตร์ ..>> [ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2562]
ประกาศ !! รับสมัครสัตวบาลประจำฟาร์มวัวนม ..>> [ประกาศ 6 กุมภาพันธ์ 2562]
ประกาศ !! รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายฝึกหัด ..>> [ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2562]
ประกาศ !! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ..>> [ประกาศ 28 มกราคม 2562]
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา
ณ ประเทศญี่ปุ่น ...>> [ประกาศ 21 มกราคม 2562]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการสอนและงานวิจัย
กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการผลิตโคนมในอนาคต”
กิจกรรม Journal club
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 13
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงและการจัดการไก่
    More >>
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
 
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 3คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 5
เริ่มใช้งานเวลา : 2/19/2019 7:51:18 PM